เวลาส่งผลต่อโชคชะตาของสเต็มเซลล์ยังไง

ในการค้นคว้าใหม่ที่เผยแพร่ในชีววิทยาระบบโมเลกุลนักวิจัยที่ห้องทดลองของ David Suter ที่ EPFL พบว่าความเคลื่อนไหวของความเข้มข้นของโปรตีนภายในร่างกายสามารถระบุชนิดของเซลล์ที่เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนจะกลายเป็น

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเล่าเรียนสาเหตุการแปลที่สำคัญสองอย่างคือ SOX2 รวมทั้ง OCT4 ซึ่งระดับในเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สาเหตุการถอดความทั้งสองนี้มีความจำเป็นต่อการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนใหม่และการผลิตความแตกต่าง

สำหรับในการตรวจสอบความปั่นป่วนทางโลกทีมได้ทำงานทางวิศวกรรมจีโนมที่มีความสลับซับซ้อนสร้างยีน นักข่าว” ห้าตัวในบรรทัดเดียวของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน นี่เป็นยีนที่อยู่ใกล้กับยีนที่น่าสนใจ (ในกรณีนี้คือยีนสำหรับ SOX2 แล้วก็ OCT4) และสร้างสัญญาณที่แลเห็นได้ – ตัวอย่างเช่น แสงสว่างจากหลอดนีออน – เมื่อยีนเป้าหมายถูกแสดงในเซลล์ดังนั้น รายงาน” เมื่อมันผลิตโปรตีนที่สอดคล้องต้องกัน

โดยใช้วิธีแบบนี้นักค้นคว้าสามารถวิเคราะห์ความผันผวนของ SOX2 และก็ OCT4 ในเซลล์ที่มีชีวิตและก็สำรวจว่าความผันผวนพวกนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชะตากรรมของสเต็มเซลล์ตัวอ่อนอย่างไร

การศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในระดับของปัจจัยการถอดความหมายส่งผลกระทบต่อโชคชะตาของเซลล์ แม้กระนั้นเฉพาะในตอนแรกของการเจริญเติบโตของเซลล์ในช่วงชีวิตของเซลล์ (เฟส G1) ระดับ SOX2 ที่มากขึ้นดูเหมือนจะ ดัน” เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนไปสู่เซลล์จำพวกเซลล์ประสาท (เซลล์ที่มาจาก neuroectoderm) ตอนที่ระดับ OCT4 ที่มากขึ้นจะชี้ไปยังเซลล์ทั้งเซลล์ประสาทรวมทั้งเซลล์ประสาทที่ไม่ได้มีความแตกต่างกัน เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์พบเป็นระดับ OCT4 ที่สูงเพิ่มการเข้าถึงปัจจัยความแตกต่างให้กับโครมาว่ากล่าวของเซลล์

เมื่อความปั่นป่วนของความเข้มข้นของสาเหตุการแปลความอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการแสดงออกของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดขีด จำกัด เบื้องต้นในความสามารถของเราในการเปลี่ยนเส้นทางการตัดสินใจชะตาชีวิตของเซลล์ การทำงานถัดไปจะต้องมีการตรวจทานว่าความแปรผันพวกนี้อาจถูกระงับอย่างต่ำบางส่วนเพื่อลดผลพวงของพวกเขาสำหรับการควบคุมโชคชะตาของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน

Scroll to top